דולר

השער הנכון ליום 19/09/2017 הוא 3.515, שינוי של -0.199 אחוזים