דולר

השער הנכון ליום 11/12/2017 הוא 3.519, שינוי של -0.057 אחוזים