דולר

השער הנכון ליום 25/05/2018 הוא 3.568, שינוי של -0.028 אחוזים