דולר

השער הנכון ליום 15/01/2019 הוא 3.67, שינוי של 0.355 אחוזים