דולר

השער הנכון ליום 21/07/2017 הוא 3.557, שינוי של -0.476 אחוזים