דולר

השער הנכון ליום 16/10/2019 הוא 3.536, שינוי של 0.655 אחוזים