דולר

השער הנכון ליום 23/02/2018 הוא 3.485, שינוי של -0.343 אחוזים