דולר

השער הנכון ליום 26/03/2019 הוא 3.617, שינוי של -0.166 אחוזים