דולר

השער הנכון ליום 16/11/2018 הוא 3.717, שינוי של 0.595 אחוזים