דולר

השער הנכון ליום 20/09/2018 הוא 3.583, שינוי של 0 אחוזים