דולר

השער הנכון ליום 24/05/2019 הוא 3.605, שינוי של -0.277 אחוזים