דולר

השער הנכון ליום 22/07/2019 הוא 3.534, שינוי של -0.028 אחוזים