דולר

השער הנכון ליום 13/08/2018 הוא 3.709, שינוי של 0.406 אחוזים