מזג האוויר בירושלים

תחזית מזג האוויר בירושלים לימים הקרובים.
תאריך: 16/01/2019
מקסימום מעלות: 9
מינימום מעלות: 1
תאריך: 17/01/2019
מקסימום מעלות: 10
מינימום מעלות: 5
תאריך: 18/01/2019
מקסימום מעלות: 11
מינימום מעלות: 6
תאריך: 19/01/2019
מקסימום מעלות: 12
מינימום מעלות: 6