רכבת מדימונה

שעה 07:36 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (08:00)
שעה 10:36 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (11:00)
שעה 12:36 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (13:00)