רכבת מדימונה

שעה 06:10 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (06:34)
שעה 08:10 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (08:34)
שעה 16:10 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (16:34)