רכבת מדימונה

שעה 16:10 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
מסלול: באר שבע צפון / אוניברסיטה (16:34)
רכבות קודמות:
שעה 08:10 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה
שעה 06:10 לכיוון באר שבע צפון / אוניברסיטה