רכבת מירושלים מלחה

שעה 06:17 לכיוון בית שמש
מסלול: בית שמש (06:59), רמלה (07:19), לוד (07:23), ת״א ההגנה (07:36), ת״א השלום (07:40), ת״א סבידור מרכז (07:44), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (07:50), הרצלייה (07:58)
שעה 07:17 לכיוון בית שמש
מסלול: בית שמש (07:59), רמלה (08:19), לוד (08:23), ת״א ההגנה (08:36), ת״א השלום (08:40), ת״א סבידור מרכז (08:44), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (08:50), הרצלייה (08:58)
שעה 08:17 לכיוון בית שמש
מסלול: בית שמש (08:59), רמלה (09:19), לוד (09:23), ת״א ההגנה (09:36), ת״א השלום (09:40), ת״א סבידור מרכז (09:44), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (09:50), הרצלייה (09:58)
שעה 09:17 לכיוון בית שמש
מסלול: בית שמש (09:59), רמלה (10:19), לוד (10:23), ת״א ההגנה (10:36), ת״א השלום (10:40), ת״א סבידור מרכז (10:44), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (10:50), הרצלייה (10:58)
שעה 11:17 לכיוון בית שמש
מסלול: בית שמש (11:59), רמלה (12:19), לוד (12:23), ת״א ההגנה (12:36), ת״א השלום (12:40), ת״א סבידור מרכז (12:44), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (12:50), הרצלייה (12:58)