רכבת מראשון לציון הראשונים

שעה 06:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (06:15), לוד - גני אביב (06:20), ת״א ההגנה (06:30), ת״א השלום (06:34), ת״א סבידור מרכז (06:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (06:43), הרצלייה (06:50), בית יהושע (06:58), נתניה (07:08)
שעה 07:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (07:15), לוד - גני אביב (07:20), ת״א ההגנה (07:30), ת״א השלום (07:34), ת״א סבידור מרכז (07:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (07:43), הרצלייה (07:50), בית יהושע (07:58), נתניה (08:08)
שעה 08:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (08:15), לוד - גני אביב (08:20), ת״א ההגנה (08:30), ת״א השלום (08:34), ת״א סבידור מרכז (08:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (08:43), הרצלייה (08:50), בית יהושע (08:58), נתניה (09:08)
שעה 09:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (09:15), לוד - גני אביב (09:20), ת״א ההגנה (09:30), ת״א השלום (09:34), ת״א סבידור מרכז (09:38)
שעה 10:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (10:15), לוד - גני אביב (10:20), ת״א ההגנה (10:30), ת״א השלום (10:34), ת״א סבידור מרכז (10:38)