רכבת מראשון לציון הראשונים

שעה 06:08 לכיוון באר יעקב
מסלול: באר יעקב (06:13), לוד (06:19), לוד - גני אביב (06:24), ת״א ההגנה (06:34), ת״א השלום (06:38), ת״א סבידור מרכז (06:42)
שעה 07:08 לכיוון באר יעקב
מסלול: באר יעקב (07:13), לוד (07:19), לוד - גני אביב (07:24), ת״א ההגנה (07:34), ת״א השלום (07:38), ת״א סבידור מרכז (07:42)
שעה 08:08 לכיוון באר יעקב
מסלול: באר יעקב (08:13), לוד (08:19), לוד - גני אביב (08:24), ת״א ההגנה (08:34), ת״א השלום (08:38), ת״א סבידור מרכז (08:42)
שעה 09:08 לכיוון באר יעקב
מסלול: באר יעקב (09:13), לוד (09:19), לוד - גני אביב (09:24), ת״א ההגנה (09:34), ת״א השלום (09:38), ת״א סבידור מרכז (09:42)
שעה 10:08 לכיוון באר יעקב
מסלול: באר יעקב (10:13), לוד (10:19), לוד - גני אביב (10:24), ת״א ההגנה (10:34), ת״א השלום (10:38), ת״א סבידור מרכז (10:42)