רכבת מראשון לציון הראשונים

שעה 13:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (13:15), לוד - גני אביב (13:20), ת״א ההגנה (13:30), ת״א השלום (13:34), ת״א סבידור מרכז (13:38)
שעה 14:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (14:15), לוד - גני אביב (14:20), ת״א ההגנה (14:30), ת״א השלום (14:34), ת״א סבידור מרכז (14:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (14:43), הרצלייה (14:50), בית יהושע (14:58), נתניה (15:08)
שעה 15:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (15:15), לוד - גני אביב (15:20), ת״א ההגנה (15:30), ת״א השלום (15:34), ת״א סבידור מרכז (15:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (15:43), הרצלייה (15:50), בית יהושע (15:58), נתניה (16:08)
שעה 16:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (16:15), לוד - גני אביב (16:20), ת״א ההגנה (16:30), ת״א השלום (16:34), ת״א סבידור מרכז (16:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (16:43), הרצלייה (16:50), בית יהושע (16:58), נתניה (17:08)
שעה 17:07 לכיוון לוד
מסלול: לוד (17:15), לוד - גני אביב (17:20), ת״א ההגנה (17:30), ת״א השלום (17:34), ת״א סבידור מרכז (17:38), ת״א האוניברסיטה מ. הירידים (17:43), הרצלייה (17:50), בית יהושע (17:58), נתניה (18:08)
רכבות קודמות:
שעה 12:07 לכיוון לוד
שעה 11:07 לכיוון לוד
שעה 10:07 לכיוון לוד